Páxina inicial

Novembro-2017
EFEMÉRIDES Galegas
 

Curiosidades
Mixiricas

Calcula a túa idade

1

2

3

Precisión a tope

1849
Nace en Ourense, Valentín Lamas Carvajal. Autor do coñecido "Catecismo do labrego". Día das Letras Galegas 1972.
Saber máis

1889
Nace en A Coruña o pintor Manuel Abelenda Zapata.
1973
Discurso de ingreso na RAG de Marino Dónega, sobre o libro de Castelao "Os dous de sempre".
4 5 6 7
1950
Morre en A Coruña Francisca Herrera Garrido, autora da novela "Néveda". Día das Letras Galegas 1987.
1859
Nace en A Coruña, Eugenio Carré Aldao. Na súa "Librería Regional" reuníase "A Cova Céltiga". Fundador da Real Academia Galega.
1822
Nace en Ribadavia, Eduardo Chao Fernández, político e escritor, foi director da coñecida Biblioteca Ilustrada.
1977
Domingo García Sabell é elexido presidente da Real Academia Galega en substitución de Sebastián Martínez Risco.
8 9 10 11
1922
Fúndase en Ourense a Sociedade de Cultura Galega NÓS. (Grupo Nós).
1896
Sae o derradeiro  número (147) de "La Tierra Gallega" dirixido por Curros Enríquez en A Habana.

1978
Morre o P. José-Santiago Crespo Pozo. Autor da "Nueva contribución a un vocabulario CASTELLANO GALLEGO..." en 4 volúmenes.

1996
O ministerio de Cultura concede o Premio Nacional de Narrativa a Manolo Rivas por ¿Que me queres amor? publicada en galego.

12 13 14 15
1931
Créanse os Arquivos Históricos Provinciais. O de A Coruña resulta da fusión co Arquivo Histórico do Reino de Galicia, existente dende o 1875.
2002
O petroleiro “Prestige”, con 77 mil toneladas de Fuel Oil lanza un SOS a 28 millas de Fisterra. Comezaba así unha das maiores catástrofes ecolóxicas de Galicia.
1916
Aparece en A Coruña o xornal "A Nosa Terra", medio de expresión das "Irmandades da Fala".
1929
A revista "Nós" consagra a entrega 71 a Losada Diéguez, con motivo da súa morte.
16 17 18 19
1877
Nace en Ourense, Francisco Santalices, gran estudoso da música popular galega.
1890
Publícase o derradeiro número do semanario rexionalista "A Monteira".
1929
Nace Odón E. Luís Abad Flores. Enxeñeiro agrónomo. Gañador dos premios "Pérez Lugín" e "Fernández Latorre".
1868
Morre o escritor Xosé García Mosquera. É de salientar o seu poema "A vida do campo", traducción ó galego do poema latino "Beatus Ille" de Horacio.
20 21 22 23
1926
Eladio Rodríguez González é elexido Presidente da RAG. Autor do coñecido "Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano".

1922
Nace en A Coruña María Casares, que despois da Guerra Civil chegou a ser primeira actriz da comedia francesa en París.
1979
O Congreso dos Deputados (Madrid) aproba o Estauto de Autonomía de Galicia, na súa primeira redacción.

1879
Reunión na que se acorda crear o Centro Gallego de A Habana.

24 25 26 27
1861
Publícase no Museo Universal de Madrid a cantiga "Adiós ríos, adiós fontes" de Rosalía de Castro.
1989
Estréase Sempre Xonxa, de Chano Piñeiro, primeiro éxito da cinematografía en galego"

1867
Nace Xosé Baldomir  Rodríguez, director de El Eco e profesor de Canto e Masas Corais da escola de Belas Artes da Coruña.

1868
O que fora Primeiro Presidente da Real Academia  Galega, D. Manuel Murguía, é nomeado xefe do Arquivo de Simancas.

28 29 30 31

1964
Le o seu discurso de ingreso na Real Academia Galega o editor e escritor Xosé María Álvarez Blázquez.

1785
Créase o Real Consulado de Mar e Terra de A Coruña. Antecedente da Escola de Náutica e Comercio.

1929
Eduardo Blanco Amor le no Centro Galego de Montevideo a súa conferencia "Cateo y denuncia de un posible arte gallego".
Saber máis